Select Page

Павле Кузманоски
Самостојна изложба

Текстови: Владимир Величковски, Климе Коробар

Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица
Февруари 2000

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)