Select Page

Павлески Станко – Скулптури и цртежи
Самостојна изложба

 

Текст: Конча Пирковска

 

Дом на младите, Штип; Уметничка галерија „Безистен“, Штип
25.01 – 03.02.1985

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)