Select Page

Пабло Пикасо (28. X 1881 – 08. IV 1973)

Ин мемориам

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавен во Ликовна уметност бр.2/3 (стр.76), Скопје

1977

 

 

Текст: PDF mk