Select Page

Охрид да добие национална и градска галерија
Напис

Автор: Александар Петровски; изјава: Љупчо Жупан

Објавен во Слободен печат, Скопје
16.09.2017

 

Напис: PDF mk