Select Page

Отсуство на вистински критериум
Критички осврт кон изложбата „Скопје 63 низ ликовни дела“ во рамки на „Средбите на солидарноста“, Уметничка галерија Скопје, јули 1965
Автор: Паскал Гилевски
Објавен во Нова Македонија, Скопје
03.08.1965

 

Осврт: PDF mk