Select Page

Отворена изложба на Драган Попоски – Дада
Напис

Автор: С(офија) Ѓ(уровска)

Објавен во Нова Македонија, Скопје
12.11.1982

 

Напис: PDF mk