Select Page

Отворена е градската ликовна изложба
Напис

Автор: Д. Димитровски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
10.11.1966

 

Напис: PDF mk