Select Page

Отворена галерија: Аспекти на новата македонска уметност
ТВ емисија
Уредник: Иван Џепаровски
Сценарио: Небојша Вилиќ

ТВС
1989

 

Емисијата ја подготви: Светлана Гоцева
Режија: Диме Поповски

Забелешка: Заради правилата на YouTube (регулација на авторските права), на некои места од видео материјалот е отстранета музичката подлога, но нарацијата е останата во целост.