Select Page

Отворање на новата зграда на МСУ
Напис

Автор: Т(ашко) Ш(ирилов)

Објавен во Вечер, Скопје
07.11.1970

 

Напис: PDF mk