Select Page

Основоположнички придонес
Осврт кон ретроспективната изложба на Томо Владимирски, Даут-пашин амам, Скопје, ноември -декември 2004
Автор: Љубен Пауновски
Објавен во Вечер, Скопје
29.11.2004

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)


>>> Линк до изложбата