Select Page

Основоположниците на современото македонско сликарство
(Избор од колекцијата на Музејот на современата уметност – Скопје)
Текст: Љубица Дамјановска

ОЗТ „Железарница“, ОЗТ „Пелагонија“, Скопје
Мај – јуни 1977

 

 

 

Учесници: Димитар Пандилов Аврамовски, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Димче Коцо, Василије Поповиќ Цицо

 

Каталог: PDF mk