Select Page

XVI Обща художествена иэложба

Групова изложба

Сьюзь на дружествата на художниците в България

 

Държавна художествена галерия, София

1942

 

 

>>> Димит’ъръ Тодоровъ, Никола Мартиноски, Тома Владимировъ, Маша Узунова, Никола Лепавцевъ, Любомиръ Далчевъ

Каталог: PDF bg

 

(Од архивата на Абаџиева Соња)