Select Page

Опшивање на срча / Heming the Glass Fragments
Самостојна изложба / Solo exhibition

Вана Урошевиќ / Vana Uroshevic

Текст: Викторија Васева Димеска / Text: Viktorija Vaseva Dimeska

Уметничка галерија „Скопје“ – Даут – пашин амам / Art Gallery „Skopje“ Daut Pasha Amam

Октомври 1998 / October 1998

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)