Select Page

Она што треба да се поддржи
Напис

Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
24.07.1966

 

Напис: PDF mk