Select Page

Омер Калеши за своето сликарство
Интервју со Омер Калеши

Автор: О.Сп.

Објавен во Нова Македонија, Скопје
07.12.1965

 

Интервју: PDF mk