Select Page

Омаж за Јордан Грабулоски – Грабул, Чифте амам
ТВ прилог (разговор со Александра Зиновски Вилиќ, автор на концептот на изложбата)

ТВ МС

2006

 

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)