Select Page

Од реализам до хиперреализам
Групна изложба на дела од колекцијата на МСУ

Дом на културата, Сандево (јуни 1985): Дом на културата, Илинден (јуни 1985): Дом на културата, Драчево (септември 1985): Основно учулиште „Јосип Броз Тито“ (септември 1985): Балетски училишен центар „Илија Николовски Луј“ (октомври 1985)

 

Учесници: Драгутин Аврамовски Гуте, Родољуб Aнастасов, Илија Аризанов, Божидар Дамјановски, Кирил Ефремов, Ристо Калчевски, Адем Кастрати, Спасе Куноски, Лазар Личеноски, Љубодраг Маринковиќ Пенкин, Никола Мартиноски, Димитар Пандилов, Душан Перчинков, Ордан Петлевски, Димче Протуѓер, Нове Франговски, Теофил Шулајковски

Каталог: PDF mk