Select Page

Од класицизам кон модернизам
Групна изложба (од колекцијата на Уметничката галерија, Скопје)

Текст: Мирјана Талеска

 

 

Уметничка галерија, Простор 2 – Чифте амам, Скопје

Февруари 2003

 

Каталог: PDF mk