Select Page

Од имресионизам до целосна експлозија на бојата
Напис
Автор: Е.О.С. ; цитат: Коле Чашуле

Објавен во Нова Македонија, Скопје
18.11.2004

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата