Select Page

Од волумен до плоха
Самостојна изложба
Лилјана Ѓузелова
Македонски народен театар, Скопје
Отворање: 30.01.1990, 18:00 ч.

Текст: Соња Абаџиева

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)