Select Page

Одраз и критика на современото општество
Осврт (кон изложбата на Светската галерија на карикатури, Музеј на град Скопје, 1980)
Автор: Богдан Мусовиќ

Објавен во печатените медиуми, Скопје
1980

 

Осврт: PDF mk