Select Page

Одбрани графички листови
Избор од колекцијата на МСУ

 

Организација: Музеј на современата уметност, Скопје

 

Место: Работнички Универзитет „Кочо Рацин“, Скопје

1974

 

Учесници: Валтер Вомоцка, Ѓорѓо Гомирато, Лидиа Михаеско, Херберт Тухолски, Бошко Карановиќ, Анте Старчевиќ, Алдона Скирутите, Божин Барутовски, Карел Зеленко, Јоже Хорват Јаки, Виргилије Невјестиќ, Ѓузепе Гверески, Бохуслав Кноблох, Надежда Синецка, Ладислав Чепелак, Гриша Доченко, Горан Нилсон, Гунар Норман, Ален Кашкуревич, Јозо Хамагуши, Бернар Бифе, Адолф Борн, Жан Лирса, Хуан Рабаскал, Олга Пешченко Срзедницка, Евгениј Сидоркин, Ѓула Феледи, Ана Темкова, Метка Крашовец

 

Каталог: PDF mk