Select Page

Одбегнување на едноличноста
Осврт (кон изложбата на скулптури, НУБ „Климент Охридски“, Скопје, октомври 1972)
Автор: Љ(убица) Дамјановска

Објавен во Млад борец, Скопје
25.10.1972

 

Осврт: PDF mk