Select Page

Огнена земја / Toka e zjarrtë
самостојна изложба

Емил Шулајковски / Emil Shulajkovski

Културно информативен центар (КИЦ) – Скопје
Изложбени салони Империјал 1 и 2

20 април – 3 мај 2017
Отворање: 20 април 2017, 20:00 ч.