Select Page

Образованието и прекаријатната работа: Социјалната компонента на уметноста и уметникот гениј како основи за преиспитување на уметноста во Македонија
Публикација во рамки на дискурзивно – едукативна програма „Совршениот уметник“

Издавач: Фондација Фридрих Еберт, Скопје

Скопје
2017

 

За издавачот: Милан Живковиќ
Уредници: Елена Димитровска, Ивана Васева
Воведни текстови: Милан Живковиќ, Ивана Васева

Партнери на едукативна програма: ФРУ – Факултет за работи што не се учат од Битола/ Скопје, Фондација Фридрих Еберт –Канцеларија Скопјe и Центар за современи уметности – Скопје
Временски период на одржување на програмата: мај – јули 2017
Локации: Кино Култура, ЛГБТ Центар за поддршка, Мобилна/ Монтажна галерија на ЦАЦ и други локации
Координатори: Билјана Тануровска-Ќулавковски, Ивана Драгшиќ, Оливер Мусовиќ, Филип Јовановски
Фотографии од модулите: Зоран Шеќеров

Учесници: Ана Јованоска, Анастасија Пандиловска, Амир Карахасан, Дејан Џолев, Драган Мишев, Елена Чемерска, Марија Конеска, Наташа Неделкова, Немања Трајковиќ, Никола Славевски, Зоран Шеќеров

Панелисти и предавачи: Јана Јакимовска, Ладислав Цветковски, Слободанка Стевческа, Љуљзиме Лека Мулаку, Владимир Караев, Џон Блеквуд, Бојан Иванов, Роберт Алаѓозовски, Еди Мука, Бранимир Јовановиќ, Наталја Алтхаузер, Бујар Лума

 

Публикација: PDF mk

 

>>> Линк до предавањето на Џон Блеквуд и разговорот со Бојан Иванов

>>> Линк до дискусијата и работилницата „Добри практики: Одговорноста и развојот на современата култура и уметност“

>>> Линк до дискусијата „Инвестирање во уметноста/ културата или можности за демаскирање„

>>> Линк до дискусијата Отворени образовни курикулуми – критички единки и колективи“