Select Page

Обновување на монументалниот идеал
Есеј

Автор: Алдо Климан

 

Објавен во Современост бр. 6 (стр.43-55), Скопје
Јуни 1975

 

 

Есеј: PDF mk