Select Page

Обликување
Публикација

Друштво на ликовните уметници за применета уметност на Македонија

Скопје

1970

 

 

Текст: Томе Андреевски

Редакција: Нико Този, Томе Андреевски, Драган Бошнакоски, Благоја Дрнков, Душко Стојановски, Костадин Танчев Динка

Публикација: PDF mk