Select Page

Облеката открива сѐ што носиме во себе
Интервју со Искра Димитрова

Автор: Светлана К. Симоновска

Објавено во Дневник, Скопје
02.12.2000

 

Интервју: PDF mk