Select Page

Ноемвриска изложба на ликовните уметници од Битола
Групна изложба

Текст: Лиљана Христова

 

 

Уменичка галерија, Битола
04.11.2005

 

Учесници: Андреска Наташа, Апчевски Стојан, Десановски Десан Георги, Димовски Ѓорѓи, Јосифовска Славица, Котевски Владе, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Лазаревска Оливера, Мешкова Љубица, Милошевска Нела, Најденовски Драган, Николовски Тони, Петковиќ Неда, Петковски Славчо, Петровски Панде, Солаковски Димитар, Талевски Борислав, Тасески Александар, Трајковска Добринка

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)