Select Page

НОВ и социјалистичката револуција во делата на југословенските ликовни уметници
Групна изложба
Текст: Захаринка Алексоска Бачева

Музеј на современата уметност, Скопје
28.04 – 28.05.1981

 

Учесници: Родољуб Анастасов, Томо Владимирски, Предраг Гол, Кирил Ефремов, Ангеле Ивановски, Оља Ивањицки, Димитар Кондовски, Спасе Куноски, Борко Лазески, Иван Лацковиќ, Лазар Личеноски, Ристо Лозаноски, Петар Лубарда, Петар Мазев, Љубодраг Маринковиќ – Пенкин, Славко Мариќ, Никола Мартиноски, Исмет Мујезиновиќ, Ѓоко Матевски, Моша Пијаде, Мариј Прегељ, Александар Ристески, Глигор Чемерски, Ѓорѓе Шијаковиќ, Томо Шијак, Тоде Ивановски, Димитар Пандилов, Радмило Поповски, Божин Барутовски, Петар Хаџи Бошков, Бранко Шотра, Антун Аугустинчиќ, Насо Беќаровски, Васил Василев, Боро Крстевски, Иван Кузмак, Боро Митриќески, Борис Николоски, Иван Палека, Вања Радауш, Димо Тодоровски, Ристо Мијакоски

 

Каталог: PDF mk