Select Page

НОВ во делата на македонските ликовни уметници
Изложба на дела од колекциите на Историскиот музеј на СРМ, Уметничката галерија и МСУ Скопје во рамки на XII „Рацинови средби“
Текст: Борис Петковски

Народен музеј, Титов Велес
12.11 – 24.11.1975

 

Учесници: Томо Владимирски, Ванчо Ѓорѓиев, Димитар Кондовски, Боро Крстевски, Спасе Куноски, Борко Лазески, Лазар Личеноски, Ристо Лозаноски, Петар Мазев, Љубодраг Маринковиќ – Пенкин, Никола Мартиноски, Ѓоко Матевски, Димитар Пандилов, Радмило Поповски, Томо Шијак, Васил Василев, Стефан Маневски, Боро Митриќевски, Борис Николоски, Димо Тодоровски, Божин Барутовски

 

Каталог: PDF mk