Select Page

Нов, ангажиран артизам во македонскиот филм
Осврт (кон премиерата на филмовите на Станковски и Вангели)
Автор: В. Д.

Објавен во Време, Скопје
14.09.2006

 

Осврт: PDF mk