Select Page

Новооткриени документи за вајарот Ефтим Андонов од Куманово

Напис

Автор: Владимир Величковски

Објавен во Ликовна уметност бр.6 (стр.33-36 и стр.40), Скопје

1979

 

 

Напис/ Article (résumé I) : PDF mk/fr