Select Page

Новоизградените музеи во Сојузна Република Германија
Изложба на Гете институтот во соработка со Музејот на германската архитектура, Франкфурт на Мајна

Хајнрих Клоц / Валтрауд Кразе
Текст: Хајнрих Клоц, Маркус Липерц

Музеј на современата уметност, Скопје
Март – април 1997

 

Фотографии: Валтрауд Кразе

Каталог: PDF mk