Select Page

Нови појави во македонската ликовна уметност во последната деценија
Осврт

Автор: Симон Узунов

Објавен во весникот на САС (Сојуз на архитектите на Скопје), Скопје
Февруари 1984

 

Осврт: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата