Select Page

Новиот дрворез во Македонија
Групна изложба

Текст: Лиљана Христова

 

Уметничка галерија, Битола
27.11 – 15.12.1998

 

Учесници: Блажевски Трајче, Бужек Зденко, Вујисиќ Лидија, Гавровски Ангеле, Гегоски Кирил, Ѓорѓиевски Лазо, Иваноска Христина, Јакимовски Зоран, Јовановски Александар, Кеков Вано, Костојчиноска Узунчева Марјана, Кочовски Илија, Лескароска Валентина, Манчевска Љубинка, Митевска Ленче, Младеновска Магдалена, Мусовиќ Оливер, Петковска Јагода, Поповски Александар (ликовен уметник), Силјановски Симеон, Томиќ Радевска Дијана, Тошевски Игор, Тренковски Лок Славко, Хусковиќ Фехим, Цаковиќ Лидија, Шемов Симон

 

Каталог: PDF mk