Select Page

Нове Франговски
Самостојна изложба

Текст: Менка Карапашовска

Уметничка галерија, Куманово и Народен музеј, Титов Велес
1986

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)