Select Page

Нова скулптура
Напис

Автор: не е наведен; изјава:  Драган Поповски Дада

Објавен во Вечер, Скопје
17.04.1975

 

Напис: PDF mk