Select Page

Нова ориентација
Напис
Автор: Т(ашко) Ширилов; изјави: Стефан Маневски, Томислав Андреевски, Васил Василев, Насо Беќаровски

Објавен во Вечер, Скопје
24.02.1967

 

Осврт: PDF mk

 

 

>>> Линк до изложбата