Select Page

Нова варијанта на понудениот проект
Напис

Автор: Ј(асна) Ф(ранговска); изјава: Петар Хаџи Бошков

Објавен во Mакедонија денес, Скопје
30.03.1999

 

Напис: PDF mk