Select Page

НОБ во творбите на ликовните уметници
Групна изложба по повод јубиларната прослава на АВНОЈ

 

Дом на ЈНА, Скопје

1962

 

Автори: Андреевски Томе, Барутовски Божин, Владимирски Томо, Грабулоски Јордан, Ивановски Ангеле, Ивановски Тоде, Кондовски Димитар, Коџоман Вангел, Крстевски Боро, Куноски Спасе, Лазески Борко, Личеноски Лазар, Лозаноски Ристо, Мазев Петар, Маринковиќ Пенкин Љубодраг, Мартиноски Никола, Митриќески Боро, Муратовски Рашко, Николовски Петар Пере, Николовски Трајче, Пандилов Аврамовски Димитар, Поповиќ Цицо Василије, Протуѓер Димче, Стојановски Душко, Тодоровски Димо, Филиповски Томислав, Хаџи Бошков Петар, Шијак Томо, Шотра Бранко

Каталог: PDF mk