Select Page

Ниче Василев
Самостојна изложба

Текст: Александра Буѓевац

Галерија „Аеро”, Скопје
31.01 – 14.02.2001

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)