Select Page

Никој не одбира место за градските украси
Напис
Автор: Анета Ристеска: изјави: Лидија Неделковска, Антони Мазневски, Александар Ивановски – Карадаре, Сашо Саздовски

Објавен во дневниот печат, Скопје
2008

 

Напис: PDF mk