Select Page

Димче Николов
Самостојна изложба

Текст: Викторија Васева Димеска

Музеј на современата уметност, Скопје
22.04 – 15.05.1981

 

Каталог: PDF mk

 

 

>>> Линк до освртот на Ладислав Баришиќ

>>> Линк до освртот на Паскал Гилевски