Select Page

Николовски Трајче

Самостојна изложба

Уметничка галерија, Куманово

3 – 20 септември 1968

 

 

 

 

Каталог: PDF мк