Select Page

Никола Мартиноски / Nikola Martinoski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

Културно – информативен центар (КИЦ), Скопје / Cultural Informative Center, Skopje

Ноември 2009 / November 2009

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Пешева Нада)