Select Page

Никола Мартиноски
Самостојна изложба

Текст: Борис Петковски

 

Ликовен салон на МАНУ, Скопје

Ноември, 2003

 

Каталог: PDF mk
Kаталошки податоци: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)