Select Page

Никола Мартиноски 
Самостојна изложба
Текст: Борис Петковски

Галерија на Никола Мартиноски, Крушево
31 јули – 15 август 1983

 

Организација: Научно-културни средби „Десет дена Крушевска република“, Галерија на Никола Мартиноски – Крушево, Уметничка галерија – Скопје

Каталог: PDF mk