Select Page

Никола Мартиноски (1903-1973)

Ин мемориам

Автор: Борис Петковски

Објавен во Ликовна уметност бр.1 (стр.60-62), Скопје

1973

 

 

Текст: PDF mk