Select Page

Никола Мартиноски: 100 години од раѓањето – неизложени дела / Nikola Martinoski: 100 years since the artist’s birth – non-exhibited works
Самостојна изложба и публикација / Solo exhibition and publication

Текст: Владимир Величковски / Text: Vladimir Velickovski

 

Уметничка галерија, Скопје / Art Gallery, Skopje
Декември 2003 / December 2003

 

Публикација / Publication: PDF mk/eng